0512 - 571 030
 0512 - 571 030

KNMT-Klachtformulier

Met dit KNMT-Klachtformulier kunt u een klacht indienen als u gebruik wilt maken van de KNMT-Klachtenregeling.

Wanneer er meerdere tandartsen bij uw klacht betrokken zijn, dan verzoeken wij u per tandarts een klacht in te dienen waarmee u duidelijk aangeeft wie u wat verwijt.

Klachtbrief
De klachtbrief moet altijd als bijlage meegestuurd worden en gericht zijn aan de KNMT. Wanneer de klachtbrief ontbreekt dan kan uw klacht niet in behandeling genomen worden.

Voor het opstellen van de klachtbrief kunt u gebruik maken van onderstaand stappenplan:
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt, alleen het vermelden van de praktijknaam is niet voldoende
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht Voorzie uw brief van:
  • Datum
  • Naam, adres en woonplaats gegevens
  • Ondertekening

De bijlagen mogen samen niet groter zijn dan 20Mb.
De KNMT communiceert bij voorkeur digitaal (via e-mail).

Nieuws

3D toepassingen bij de Bouriciuslaan

In 2019 verbouwden wij de praktijk én maakten we ruimte voor diverse 3D toepassingen binnen de tandheelkunde. Vanuit de wachtruimte ziet u het 3D lab, waar gebitsmodellen worden geprint aan de hand van de door ons gemaakte mondscan. In veel gevallen hoeft er namelijk niet meer 'gehapt' te worden maar maken we gebruik van deze comfortabele manier van een gebitsafdruk maken. Vanaf 19 juni 2020 mogen we ook ons 3D-röntgenapparaat (CBCT) gebruiken. Hiermee kunnen zowel panorama röntgenfoto’s (OPG) maken als driedimensionale röntgenfoto’s. Niet alleen zijn deze beelden veel scherper, er is ook meer op te zien zoals zenuwbanen, de hoeveelheid en de conditie van het bot etc.

Verruiming openingstijden

Vanaf 2 juni 2020 verruimen wij onze openingstijden! Van maandag t/m donderdag staan wij van 7.30 tot 21.00 uur voor u klaar. Telefonisch zijn wij van maandag t/m donderdag bereikbaar van 08.00 uur tot 18.00 uur.


Ga naar het berichtenarchief